Liderlere kişiselleştirilmiş yol haritaları

Adaptif Koçluk

Normal’e dönmeyin. İlerleyin. En iyinizi ortaya koyun!

Yüksek güven kültürü için güçlü rehberler somut yol haritaları

Bir sonraki kriz ya da yıkıma hazır mısınız? Yeterince çevik olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dayanınlılık kapasitenizi geliştirecek yatırımları yaptınız mı? Sizin ve organizasyonunuzun yıkım ile başa çıkmasını sağlayacak yetkinlikleri üç başlık altında topladık: Liderlik, Hazırlık Durumu, İlişkiler = Adaptif Liderlik Koçluğu.

NİÇİN ADAPTİF KOÇLUK?

Uyum sağlamayı öğrenin, hazırlıklı olun.

Bilimsel Yaklaşım

Adaptif Koçluk pozitif psikolojideki son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır.

Strong Collaborations

Great Place to Work’ün de dahil olduğu güçlü işbirliklerinin sonucudur.

Sonuç Odaklı

Davranış ve eylemlere odaklanır ve kısa vadede sonuç verir.

Güçlü İş Birlikleri

Yönetici ve çalışanların sürece aktif katılımlarını sağlar.

Kurumsal

Liderlere davranış değişikleri içeren kişiselleştirilmiş yol haritaları sunar.

Corporate

Şirketiniz liderlik sitilinin etkinliğinin arttırcak davranış kalıplarını tanımlar.

Süreç nasıl çalışıyor?

1. Değerlendirme

Sürece bireysel ve ilişkisel yetkinliklerin ölçümü ile başlıyoruz. Bunun için güvenilirliği yüksek ve uluslararası kıyaslamalar içeren liderlik araçlarını kullanıyoruz.

2. Koçluk

Liderlerinize takımlarını anlamalarını ve geliştirmelerini sağlayacak yetkinlikler kazandırıyoruz.  Aynı zamanda diğer liderle olan işbirliği ve uyum düzeylerini arttırıyoruz.

3. Takım Oluşturma

Takımların iletişim kurmaları, farklılıkları yönetmeleri ve odaklanmaları gerekir. Sizinle çalışıyoruz ve birlikte yüksek performanslı ekipler oluşturuyoruz.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek
çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy