Adaptif Liderlik Sertifika Programı

Adaptif Liderlik Sertifika programı, önde gelen düşünürler ve uygulayıcılardan zorlu ortamlarda nasıl uyum sağlanacağına ve başarılı olacağına dair ufuk açıcı fikirleri bir araya getirir.
DAHA YÜKSEK İŞ PERFORMANSI

Sürdürülebilir yüksek performansa nasıl ulaşacağınızı görmek ister misiniz? Cevaplar bizde...

Liderlik Çözümleri

Liderlerin ve lider adaylarının ilham veren rol modellerine dönüşmelerine destek oluyoruz.

Değişim Çözümleri

Liderlerin belirsizlik ortamında karar alma ve değişimi yönetme becerilerini geliştiriyoruz.

Yetkinlik Çözümleri

Sürdürülebilir yüksek performans için gerekli yetkinlikleri tanımlıyor ve gelişimini sağlıyoruz.

Programlarımızı keşfedin!

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ

Mutlu ve Zinde İş Kültürü

Mutlu işyeri kültürünün bileşenlerini anlayın, bu bilgileri şirketinizde gerçekleştireceğiniz dönüşüm çalışmalarına nasıl uyarlayacağınızı öğrenin, stratejilerinizi netleştirin! Adaptif Liderlik Sertifika Programını destekleyin.

Çalışan zindeliği (employee well-being), üst düzey yöneticilerin ajandalarında uzun zamandır yer almasına rağmen sürekli ertelenen bir konuydu. Ancak Covid-19 ile birlikte şirketler bir anda kendilerini çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için aksiyon planları yaparken buldular. Bu dönemde özellikle başarı, gurur, güven gibi mutluluğun içsel bileşenlerinin sürdürülebilir performansa olan etkisi çok daha iyi anlaşıldı. Şimdi pek çok şirket bu kavramları ayrı ayrı ele almak yerine, iş kültürlerini bir bütün olarak sorgulamaya, işlerin yapılış şeklini ve ilişkileri nasıl yapılandıracaklarını değerlendirmeye başladılar.

Eğitimin amacı, katılımcıların mutlu ve zinde iş kültürünün bileşenlerini anlamalarını, bu bilgileri şirketlerinde gerçekleştirecekleri dönüşüm çabalarına nasıl uyarlayabileceklerini ve izleyecekleri stratejileri netleştirmelerini sağlamaktır.

COVID-19 ile yaşanan değişimi şirketlerini geleceğe hazırlamak için bir fırsat olarak gören yöneticiler.

01

Uygulamalı Nörobilim

En yeni nörobilim kavram ve tekniklerinin çalışanlarınızı motive etmenize, yenilikleri hayata geçirmenize ve iş başarısını artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!

“Uygulamalı Nörobilim: Beyin Gücünün Etkin Bir Şekilde Ortaya Çıkarılması” programı, bireysel ve kurumsal performansı geliştirebilmenizi sağlayacak, en yeni bilişsel beyin araştırmalarından ve psikoloji alanındaki çalışmalarından elde edilen kavramları ve uygulamalı teknikleri içerecek şekilde tasarlandı. Program kapsamında güncel nörobilim araştırmalarını inceleyebilecek ve bunları kişisel ve profesyonel yaşantınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Derslerde yapacağınız benzersiz tartışmalar, size, mevcut liderlik davranış kalıpları hakkındaki farkındalığınızı nasıl geliştireceğinizi, esneklik sağlayan eylemlere nasıl odaklanacağınızı ve beynin çalışma prensiplerini rekabet gücünüzü arttırmak için nasıl kullanabileceğinizi öğretecektir.

Bir katılımcı olarak, aşağıdakileri öğrenme imkanız olacak:

 • Çığır açan bir beyin-çevikliği modeli
 • Nörobilim bakış açısıyla koçluk becerileri
 • Nöronların, risk ve motivasyonun doğru tarafında yer almanızı sağlayacak şekilde harekete geçirilmesi
 • Duyguların nasıl daha iyi okunacağı
 • Cinsiyet ve kültürel çeşitliliğin güven ve inovasyon üzerindeki etkisi
 • Beyin ve vücutta başarılı bir değişimi sağlayacak koşulların nasıl yaratılacağı
 • Bir kurumda öğrenme kültürünün yerleştirilmesi için esaslar
 • Kültürel davranış kalıplarının ve inançların, algıları, kavrayışı ve eylemleri sık sık nasıl etkilediği
 • Beynin nasıl çalıştığına dair daha derin bir kavrayış kazanmak isteyen ve bu bilgiyi işyerinde daha büyük bir etki yaratmak için uygulamak isteyen üst düzey yöneticiler
 • Çok çeşitli pazarlarda faaliyet gösteren, büyük ve karmaşık kurumlarda çalışan, insanları etkilemek, onları harekete geçirmek için yeni yollar arayan ve/veya kurum çapında değişimi yönlendiren yöneticiler

02

Yenilikçi Şirket Liderliği

Değişen pazarlar, teknolojiler ve tüketici talebi karşısında etkin stratejiler geliştirmenizi sağlayacak çığır açıcı yöntemleri uygulayarak öğrenin!

Bu program, iş liderlerinin geleceğe yönelik başarılı rekabetçi ürünler yaratmalarını sağlayacak, çığır açıcı fikirlerin ortaya çıkmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. “Yenilikçi Şirket Liderliği” programı, büyüyen şirketlere, değişen pazarlar, teknolojiler ve tüketici talebi karşısında bir dizi strateji sunmaktadır. Bu eğitim, inovasyon unsurlarını inceliyor ve inovasyon kültürü uygulamak ve yönetmek için gerekli adımları ortaya koyuyor. Yalın İş Modeli Kanvası etrafında yapılandırılmış olan bu program öncelikle şirketinizde inovasyonu nasıl sistematik hale getirebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak. Ayrıca program kapsamında nasıl proje seçileceğini ve yeni ürünler ve servisler için inovatif fikirlerin nasıl üretileceğini öğreneceksiniz.

Bir katılımcı olarak, aşağıdakileri öğrenme imkanız olacak:

 • Yenilikçi fikirlerin verimli bir şekilde üretilmesini sağlayacak doğru insan ve yetenek bileşiminin elde edilmesi
 • Bu kişileri desteklemek için gereken süreçleri geliştirilmesi
 • İnovatif davranışları teşvik eden kültürlerin oluşturulması
 • Yatırım için hangi fikirlerin doğru olduğuna ve hangi yeni iş fırsatlarının peşinde koşulmaya değer olduğunun karar verilmesi
 • CEO ve Genel Müdürler
 • Pazarlama, ürün geliştirme, AR-GE, insan kaynakları ve iş geliştirme başkan yardımcıları/direktörler
 • Kurumsal stratejistler ve planlamacılar
 • Liderlik sorumluluğu olan diğer yöneticiler

03

Strateji ve Uygulama Arasında Köprü Kurmak

Riski yönetmek ve stratejileri hayata geçirmek için doğru araçları, bunlar arasındaki etkileşimi anlayarak kullanın!

“Strateji ve Uygulama Arasında Köprü Kurmak” programı tepe yöneticilerin stratejik amaçlar ve sonuçlar arasındaki boşluğu kapatmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Peki nasıl? Günümüzde liderler, riski yönetmek ve stratejileri uygulamak için belirli araçları kullanırlar, ancak çoğu kez bu araçların birbirleriyle nasıl bir etkileşim halinde olduğunu bilmezler. Program, yaygın hatalardan kaçınmak ve doğru uygulamalara (ölçülebilir sonuçlar elde etme olasılığı yüksek eylemler) odaklanmak için güçlü bir çerçeve sunmaktadır. Katılımcılar, dünya çapında düzinelerce kurumda test edilmiş bu çerçeveyi kullanarak, stratejinin etili bir şekilde nasıl hayata geçirilebileceğini öğrenecekler.

Bir katılımcı olarak, aşağıdakileri öğrenme imkanız olacak:

 • Bütüncül bir strateji uygulama modeli
 • Kurumunuzun uygulama kapasitesini iyileştirmenizi sağlayacak, kapsamlı araştırmalardan elde edilen verilere dayalı iç görüler
 • Dünyanın en etkili kurumlarından en iyi uygulama örnekleri
 • İletişimi ve uygulaması kolay stratejiler geliştirilmesini sağlayacak araçlar
 • Bir yandan beklenmedik fırsatları yakalama esnekliğini korurken, aynı anda stratejik rehberliğin temel faaliyetlere dahil edilmesine ilişkin basit kurallar
 • Programdan elde edilen iç görüleri, işyerinizde somut eylemlere dönüştürmenizi sağlayacak pratik araçlar
 • Kurumuzun farklı bölümlerinin birbirine olan bağımlılığını belirlemenizi ve yönetmenizi kolaylaştıracak yöntemler

Bu program bir başvuru süreci gerektirir ve kayıt sınırlıdır. Kabul edilmek için şartları:

 • Büyük ölçekli bir şirkette, CEO veya genel müdürlük görevini yürütmek
 • Birçok birim ve departmanı yönetmek gibi geniş bir sorumluluğa sahip olmak
 • Bir kurumun veya önemli iş birimlerinin stratejilerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak hizmet etmek
 • Büyük projelerden sorumlu bir proje yöneticisi olmak

04

Yetenek Analizi İçin Stratejiler

İnsanlarla ilgili kararlarınızı iyileştirmek için veri temelli yaklaşım ve yöntemleri nasıl kullanılabileceğinizi anlayın!

 

“Yetenek Analizi İçin Stratejiler” programı, tepe yöneticilerin, veri temelli yaklaşım ve yöntemleri insanlarla ilgili kararları iyileştirmek için nasıl kullanılabilecekleri sorusuna cevap vermektedir. Program, önde gelen şirketlerin, üst düzey yetenekleri nasıl kendine çektiğini ve elinde tuttuğunu, kurum başarısı için çalışanlarıyla ilgili verileri nasıl analiz ettiğini, güncel araştırma ve uygulama örnekleriyle açıklamaktadır. Program kapsamında ayrıca, yeni geliştirilen ve insan kaynakları yönetimine uyarlanan analitik yaklaşımların, kurumun iş hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir.

Bir katılımcı olarak, aşağıdakileri öğrenme imkanız olacak:

 • Genel müdürlerin insan yönetimine ilişkinin karşılaştıkları en temel konuların anlaşılması
 • Önemli çalışan kararlarını almanıza yardımcı olacak bir dizi teorik modelin ve genel çerçevenin kavranması
 • Çalışan başarısını artırmak için verilerin nasıl analiz edilmesi gerektiği
 • Çalışanlarla ilgili çeşitli zorlukları ve sorunları belirlemek değerlendirmek ve çözmek için big data’dan nasıl yararlanılacağı
 • Analiz sonuçlarının, insanlarla ilgili stratejik kararlar alırken nasıl yorumlanacağı ve kullanılacağı
 • CEO, Genel Müdür ve yardımcıları
 • İşe alım ve yetenek yönetiminden İK yöneticileri
 • Örgütsel gelişim ve kurumsal strateji yöneticileri

05

Teknik Çalışanların Yönetimi

Teknik çalışanların kurumunuza nasıl çekileceği, nasıl elde tutulacağı ve sürdürülebilir performansın nasıl sağlanacağına dair temel iç görüler geliştirin!

Teknik profesyoneller için koyulan hedefler, teşvikler ve karşılaştıkları yönetim zorlukları çoğu zaman diğer çalışanlarınkinden farklıdır. Bu bakış açısıyla tasarlanan, “Teknik Çalışanların ve Kurumların Yönetimi” programı, teknik çalışanların kuruma nasıl çekileceği, nasıl elde tutulacağı ve nasıl entegre edilebileceğine dair temel iç görüler sağlamaktadır. Program kapsamında, proje ekiplerinde yaşanan kritik sorunların nasıl ele alınacağı, özgür ruhlarla etkin çalışma yolları, motive edici ve sürdürülebilir teşvik sistemlerinin nasıl geliştirileceği tartışılacak. Bu sayede kurumunuzun teknik kaynaklarının katkısını en üst düzeye çıkartabileceğinizi öğreneceksiniz.

Bir katılımcı olarak, aşağıdakileri öğrenme imkanız olacak:

 • Teknik personele müşteri memnuniyeti, değer yaratma ve karlılık bakış açılarının kazandırılması
 • Teknik projelerde risk ve belirsizlik yönetimi
 • Teknik profesyoneller için ödüllendirme ve teşvik sistemlerinin tasarlanması ve yönetimi
 • Ekiplerin performansını en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra yaratıcı bireysel katkı sağlayan çalışanlardan yüksek verim almak
 • Yerleşik kurum kültürlerinde sistem değişikliklerine liderlik etmek.
 • Kurumlar arasında ve içinde teknoloji ve bilgi transferini sağlamak
 • İnovatif ürün geliştirme için gerekli alt yapıyı oluşturmak
 • Maliyet/zamanlama baskıları ve iyileştirme çabaları arasındaki gerilimleri yönetmek
 • Teknik şirketlerin üst düzey liderleri
 • CIO’lar (chief information officer) ve üst düzey teknoloji uzmanları
 • AR&GE ve Mühendislik birimlerinin direktörleri
 • Teknik liderlik ve yönetimin diğer kilit üyeleri

06

Etkili ve Verimli Bir Lider Olmak

Kariyer ve ekibinizi yönetmenize yardımcı olacak dijital teknikler de dahil olmak üzere verimliliği artırmak, hedefleri önceliklendirmek ve zaman dağılımı yapmak için geliştirilmiş yeni yaklaşımları keşfedin!

En başarılı liderler dahi yaşam kalitelerini korumak veya artırmak için yeni yollar ararlar. Bu program, daha az saat içinde daha fazla iş yapmanıza yardımcı olacak ve gün içinde daha çok boş zaman elde etmenizi sağlayacak. Program, kariyer ve ekibinizi yönetmenize yardımcı olacak dijital teknikler de dahil olmak üzere verimliliği artırmak, hedefleri önceliklendirmek ve zaman dağılımı yapmak için sistematik yaklaşımlar içermektedir. Bir dizi vaka çalışması, pratik alıştırmalar, araştırmalar ve destek okumalar ile sunulan program, iş alışkanlıklarınızı öz-değerlendirmeye tabi tutmanızı teşvik edecek ve uygulayarak öğrenmenizi sağlayacaktır.

Bu program, size aşağıda belirtilen konularda yardımcı olarak kişisel verimliliğiniz artıracak:
• Doğru zaman yönetimi ile yüksek önceliğe sahip projelerin verimli bir şekilde sonuçlandırılması
• E-postalar gibi düşük öncelikli görevlerde hızlı ilerleme sağlayacak tekniklerin geliştirilmesi
• Net gündeme sahip ve sonuç üretebilecek daha kısa ve verimli toplantıların yapılması
• Şirkette etkin bir iletişim ve toplantı sistematiğinin geliştirilmesi
• Önemli ve acil ayrımının doğru yapılarak etkinliğin arttırılması

 • Kurumda liderlik rolünü geliştirmek ve genişletmek isteyen orta ve üst düzey yöneticiler

07

Liderlik İçin Nörobilim

En yeni nörobilim kavram ve tekniklerinin çalışanlarınızı motive etmenize, yenilikleri hayata geçirmenize ve iş başarısını artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!

“Liderlik için Nörobilim” programı, beyin ve psikoloji araştırmalarından elde edilmiş uygulamalı konseptlerin kendi bireysel liderlik performansınızın yanı sıra ekibinizin liderlik performansını artırmak için nasıl kullanabileceğinizi göstermek üzere tasarlanmıştır.

Programın ele alacağı konular şu şekilde özetlenebilir: Beyin esnekliğinizi ortaya çıkarmada ve davranış değişikliği yaratmada nöroplastisitenin gücü, hikâye anlatımı yoluyla geleceğe bakmanın yolları, kurum başarısı için ekip liderliği ve korkuya dayalı kültürün güvene dayalı kültüre dönüştürülmesi.

Bu eğitim, programın öğretim direktörlüğünü yapan, Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Türker BAŞ’ın Joy.ology: The Chemistry of Happiness isimli çoksatar kitabına dayanmaktadır.

Bu program, dersler, tartışmalar ve uygulamalı alıştırmalar yoluyla, sizi aşağıdaki konularda güçlendirecektir:
• Mevcut liderlik davranış kalıpları hakkındaki farkındalığınızı artırmak
• Beynin çalışma prensiplerini anlamak ve liderlik davranışlarıyla ilişkisini kurmak
• Beyin bağlantılarının plastisitesi ve bilinçli uygulama teknikleri aracılığıyla sürdürülebilir davranış değişikliği yaratmak
• Sürdürülebilir performansın önündeki engelleri öngörmek ve gerekli tedbirleri almak

 • Liderlik davranışlarıyla ilgili daha derin bir kavrayış kazanmak ve beynin nasıl çalıştığını anlayarak fark yaratmak isteyen üst düzey yöneticiler
 • Teknik olarak güçlü, motive olmuş ve zeki kişilere liderlik edenler
 • Çeşitli pazarlarda faaliyet gösteren büyük ve kompleks kurumlarda çalışan, kendi zihinsel süreçleri hakkında daha çok şey öğrenmek, değişiklik yapmak ve gelişmek için gerekli şartları oluşturmak isteyen liderler

08

Yenilikçi Liderlerin DNA’sı: 5 Özel Beceri

Olağanüstü değişimler yaratan yenilikçi liderlerin davranışları hakkında iç görü kazanın, ürün/hizmet geliştirmeden yeni pazar yaratılmasına kadar uzanan ekonomik büyüme için gerekli olan becerileri edinin!

Çığır açıcı iş fikirleri nereden gelir? Bu program, yöneticilerin öz değerlendirme, etkin sorgulama, derin gözlem ve hızlı denemeler yoluyla çığır açıcı iç görüler elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Yüzlerce görüşme ve 10.000’den fazla anket değerlendirmesine dayanan, “Yenilikçi Liderlerin DNA’sı: 5 Özel Beceri” programı, olağanüstü değişimler yaratan yenilikçi liderlerin davranışları hakkında benzersiz iç görüler sunuyor. Bir katılımcı olarak, ürün/hizmet geliştirmeden yeni pazar yaratılmasına kadar uzanan ekonomik büyüme için gerekli olan becerileri öğrenecek ve uygulayacaksınız.

Son derece interaktif olan bu program, size aşağıdaki konularda yardımcı olacaktır:
• İnovasyon yeteneklerinizle ilgili derin bir bakış açısı kazanmak
• Yeni fikirleri ve değer yaratan inovasyonları ortaya çıkarmak için sorgulama, gözlemleme ve deneme konularında gerekli alışkanlıkların oluşturulması
• Bireysel ve grup çalışmaları aracılığıyla sorgulama becerilerinin geliştirilmesi
• Karşılaştığınız gerçek bir zorluk için yaratıcı çözümlerin üretimi
• 5 temel beceriyi ilerletmek için mevcut şirket kültürünüzün geliştirilmesi: Öğrenen Organizasyon yolculuğu

 • Yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmek ve kurumlarında yüksek değer yaratan inovasyonlar gerçekleştirmek isteyen liderler
 • CEO’lar, COO’lar ve CIO’lar
 • Pazarlama ve yeni iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcıları
 • AR&GE, mühendislik, üretim ve bilgi sistemlerin direktörleri
 • Kurumsal planlamacılar ve stratejistler

09

Liderlik Stratejisinin Dönüştürülmesi

Takım performansını en üst noktaya çıkarmak ve günümüzün hızlı tempolu, dramatik değişim dünyasında başarı için gerekli Güven Kültürünü nasıl geliştireceğinizi anlayın!

Kurumların “komuta ve kontrol” modelinden daha katılımcı bir modele doğru ilerlediği günümüzde, yöneticiler artık eskiden kalma düşünce biçimlerinin hâkim olduğu liderlik stratejileriyle hareket edemezler. Takım performansını en üst noktaya çıkarmak ve günümüzün hızlı tempolu, dramatik değişim dünyasında başarı için gerekli olan inovasyonların yaratılmasını sağlamak amacıyla Great Place to Work Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan “Güven Veren Liderlik” modeli bu programın ana dayanağını oluşturmaktadır. Söz konusu model, Güvenilirlik, Saygı, Hakkaniyet, Gurur, Takım Ruhu, bileşenleri aracılığıyla kurum kültürünüzü dönüştürmenizi sağlar.

Bir katılımcı olarak, aşağıdakileri öğrenme imkanız olacak:
• Yöneticilerle çalışanlar arasındaki güvene dayalı ilişkileri güçlendirmek
• Şirket içindeki iletişim ve işbirliğini geliştirmek.
• Çalışan bağlılık, motivasyon ve performansını yükseltmek
• Çalışanların yaptıkları işten gurur duymalarını sağlamak
• Kurum içindeki adalet algısını güçlendirmek
• Samimi ve dostça bir çalışma ortamı yaratmak
• Mutlu çalışan ve yöneticilerden oluşan bir işyeri ortamı oluşturmak
• Koşullara daha hızlı cevap veren, çevik ve yaratıcı bir kurum yaratmak

 • Senior general and technical executives whose organizations compete in an environment of rapidly changing markets, technologies, and cultures
 • CEOs, COOs
 • Presidents, executive vice presidents
 • Directors of R&D, engineering, manufacturing, and IS
 • Chief technologists
 • Corporate planners and strategists
 • Vice presidents of marketing and new venture development
 • Other senior managers with leadership responsibility

10

Stratejik Liderlik

Fırsatların ve zorlukların nasıl belirleneceğini, uygulanabilir bir eylem planının nasıl geliştirileceğini ve sonuç alacak bir stratejinin nasıl oluşturulacağını öğrenenin!

Neden bazı firmalar diğerlerinden daha rekabetçidir? Bir yönetici yüksek performans gösterebilmek için, başarının ve başarısızlığın ardındaki nedenleri teşhis edebilmeli ve kişisel gelişim adımlarını kararlılıkla atabilmelidir. Bu eğitim, yöneticilerin fırsatların ve zorlukların nasıl belirleneceğini, uygulanabilir bir eylem planının nasıl geliştirileceğini, bir stratejinin nasıl oluşturulacağını ve çalışanları başarı kazanmaya yönlendirilmesini sağlayacak yaklaşımları nasıl hayata geçirebileceklerini öğrenmelerini sağlar. Özet olarak bu eğitim, katılımcıların stratejik düşünme becerilerini geliştirerek bu düşünme sürecini onlar için doğal bir alışkanlık haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Bir katılımcı olarak, aşağıdakileri öğrenme imkanız olacak:

 • Stratejik düşünme (bir firmanın stratejisini teşhis etme ve değerlendirme) becerilerini geliştirmek
 • Stratejik uygulamalara uygun ortamın nasıl – kurum tasarımı ve liderlik aracılığıyla – yaratılacağını anlamak
 • Stratejik değişime liderlik etme becerilerinizin sorgulanması ve güçlendirilmesi
 • Liderlik sorumluluğu olan tüm üst düzey yöneticiler
 • Great Place to Work’ün yoğun ve kapsayıcı eğitiminden yararlanmak isteyen, üst düzey yöneticiler
 • Çalıştıkları kurumlarda değişime öncülük etmek konusunda kararlı olan liderler
 • Büyük veya küçük şirketlerde çalışan, yeni ürünler, hizmetler ve pazarlar geliştiren ya da kendi kurumlarında stratejik ya da kültürel değişimler başlatan liderler
MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek
çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy