Beyaz Alan Liderliği

Etkili lider davranışlarını tanımlayın! Bilimsel araştırmalara dayanan güçlü bir çerçeve.

Yüksek Güven Kültürü İçin Güçlü Liderlik Net Sonuçlar

Farklı kademelerindeki yöneticiler; (1) Tepe yönetimin bakış açısı ve şirket değerleriyle uyumlu hareket etmiyor, (2) Çalışanları harekete geçirmek ve etki yaratmak için neleri değiştirmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Bunun için Beyaz Alan Liderliği, yöneticileri daha etkili kılacak güçlü araçlar sunuyor. Beyaz Alan liderliği geleneksel liderlik modellerinden farklı olarak özelliklere değil davranışlara odaklanır. Daha etkili bir liderlik için; yok edilmesi, azaltılması, yükseltilmesi ve kazanılması gereken davranışları tanımlar. Liderler için somut ve kısa sürede sonuç verecek eylem planları üretir.

NİÇİN BEYAZ ALAN LİDERLİĞİ?

Daha etkili bir liderlik için inisiyatif alın!

Bilimsel Yaklaşım

Beyaz Alan Liderliği pozitif psikolojideki son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır.

Güçlü İş Birlikleri

Great Place to Work’ün de dahil olduğu güçlü işbirliklerinin sonucudur.

Kapsamli Analizler

Davranış ve eylemlere odaklanır ve kısa vadede sonuç verir.

Sistematik

Anket ve atölye çalışmaları ile sistematik olarak derelenen verilere dayanır.

Kişisel

Liderlere davranış değişikleri içeren kişiselleştirilmiş yol haritaları sunar.

Kurumsal

Şirketiniz liderlik sitilinin etkinliğinin arttırcak davranış kalıplarını tanımlar.

Faydalar

Stratejik Bakış Açısı: Şirket vizyonunun ve tepe yönetimin bakış açısının daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Şirket Değerleriyle Uyum: Farklı kademlerdeki yöneticilerin şirket değerleriyle uyumunu geliştirir.

Yüksek Bağlılık ve Motivasyon: Yöneticilerin etkinliğini arttırarak, çalışan bağlılık ve motivasyonunu yükseltir.

Süreç Nasıl Çalışıyor?

1

Nasıl liderler istiyoruz?

Üst yönetimle bire bir görüşme ve atölye çalışmaları ile arzulanan liderlik profili tanımlanır.

2

Mevcut lider profilimiz.

Beyaz alan liderlik anketi ve atölye çalışmalarıyla mevcut liderlik profili netleştirilir.

3

Nasıl bir gelişim yolculuğu?

Liderlerin yok etmesi, azaltması, yükseltmesi, sıfırdan geliştirmesi gereken davranışları belirliyoruz.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek
çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy