Skip links

Beyaz Alan
Etkili lider
davranışlarını
tanımlayın!

Beyaz Alan liderliği geleneksel liderlik modellerinden farklı olarak özelliklere değil davranışlara odaklanır. Daha etkili bir liderlik için; yok edilmesi, azaltılması, yükseltilmesi ve kazanılması gereken davranışları tanımlar. Liderler için somut ve kısa sürede sonuç verecek eylem planları üretir.

Bilimsel araştırmalara dayanan güçlü bir çerçeve.
Kişiye özel rapor ve
eylem planları.
Bilgi Alın
BEYAZ ALAN LİDERLİĞİ

Daha etkili bir liderlik için
inisiyatif alın!

Farklı kademelerindeki yöneticiler; (1) Tepe yönetimin bakış açısı ve şirket değerleriyle uyumlu hareket etmiyor, (2) Çalışanları harekete geçirmek ve etki yaratmak için neleri değiştirmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Bunun için Beyaz Alan Liderliği, yöneticileri daha etkili kılacak güçlü araçlar sunuyor.

YOK ET

AZALT

YÜKSELT

FAYDALAR

ORTAK VİZYON

Strateji yayılımını hızlandırın.

ORTAK DEĞERLER

Birimler arasındaki eşgüdümü geliştirin.

ETKİLİ LİDERLİK

Bağlılık ve motivasyonu yükseltin.

NİÇİN BEYAZ ALAN LİDERLİĞİ?

BİLİMSEL YAKLAŞIM

Beyaz Alan Liderliği pozitif psikolojideki son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ

Great Place to Work’ün de dahil olduğu güçlü işbirliklerinin sonucudur.

KAPSAMLI ANALİZLER

Davranış ve eylemlere odaklanır ve kısa vadede sonuç verir.

SİSTEMATİK

Anket ve atölye çalışmaları ile sistematik olarak derelenen verilere dayanır.

KİŞİSEL

Liderlere davranış değişikleri içeren kişiselleştirilmiş yol haritaları sunar.

KURUMSAL

Şirketiniz liderlik sitilinin etkinliğinin arttırcak davranış kalıplarını tanımlar.

SÜREÇ NASIL ÇALIŞIYOR?

Nasıl liderler istiyoruz?

Üst yönetimle bire bir görüşme ve atölye çalışmaları ile arzulanan liderlik profili tanımlanır.

Mevcut lider profilimiz.

Beyaz alan liderlik anketi ve atölye çalışmalarıyla mevcut liderlik profili netleştirilir.

Nasıl bir gelişim yolculuğu?

Liderlerin yok etmesi, azaltması, yükseltmesi, sıfırdan geliştirmesi gereken davranışları belirliyoruz.

Happy Place to Work - Beyaz Alan
Happy Place to Work - Beyaz Alan

Beyaz Alan Liderliği

Tepe yönetimin vizyonu ve şirket değerleriyle uyum içinde harekete eden etkili liderler için…

BROŞÜRÜ İNDİRİN

Gelin iş yerinizi birlikte

dönüştürelim

BİZE ULAŞIN