Great Place to Work’ün de dahil olduğu işbirlikleri

Çalışan Meclisi

Şikayet yerine çözüm üreten bir sistem geliştirin! Yüzlerce önerinin değerlendirildiği ve saatler içerisinde sonuçlandırıldığı güçlü bir altyapı.

Yüksek Güven Kültürü İçin Herkesin Katılımı Somut Çözümler

Mevcut öneri sistemleri maalesef bir “Dilek Ağacı” gibi çalışıyor. Çalışanlar akıllarına gelen tüm istekleri hiç sorgulamadan sisteme giriyorlar. Doğal olarak yönetim bunların çok azını karşılayabiliyor. Çalışan Meclisi yapısında ise, çalışanların teklifleri, yine çalışanlar tarafından sistematik olarak değerlendirilir. Yönetime çözüm önerileriyle birlikte sunulur. 

NİÇİN ÇALIŞAN MECLİSİ?

Bilgi akışını sistematik hale getirin!

Bilimsel Yaklaşım

Çalışan Meclisi karar alma yöntemlerindeki son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır.

Çözüm Odaklı

Toplantıların tümünün sanal ortamda yapılaması maliyetleri düşürürken etkinliği artırır.

Sanal Toplantılar

Önerileri çözümleri ile birlikte üst yönetime aktarır.

Güçlü İşbirlikleri

Great Place to Work’ün de dahil olduğu güçlü işbirliklerinin sonucudur.

Hızlı Karar Alma

Kullanılan yüksek teknoloji sayesinde yüzlerce fikir aynı gün içerisinde değerlendirilir.

Sistematik

Çok katmanlı meclis yapısında fikirler farklı kriterlere göre değerlendirilir.

Süreç nasıl çalışıyor?

1. Çalışan önerileri toplanıyor

Öneriler zaman kısıtlaması olmaksızın çalışanlar tarafından sisteme girilir.

2. Meclis toplantısı ve karar alma

Meclis sanal ortamda toplanarak, önerileri farklı kriterlere göre değerlendirir.

3. Çözüm geliştirme

Tepe yönetime sunulacak öneriler için yine sanal ortamda alternatif çözümler geliştirilir.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek
çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy