Daha mutlu bir işyeri kültürü

Cultureland

Cultureland, etkinlik ve davranış kodlarını günlük deneyimlerle somutlaştıran, oyunlaştırma ve pozitif psikolojiye dayalı güçlü bir kültürel gelişim aracıdır.

Genel

Şirketiniz, çalışanlarının mutluluğu için samimi çalışmalar yürütüyor. İş ortamınız, insan yönetimi uygulamalarıyla diğer şirketlerden olumlu bir şekilde ayrılıyor. Ancak elde edilen iyileştirmeler çalışanlar tarafından bir gereklilik olarak görülüyor ve istediğiniz etkiyi yaratmıyor. Mutluluk başta artsa da sonra eski düzeyine iniyor. Sayılan sorunları kısmen de olsa yaşıyor musunuz? Cevabınız “evet” ise, şirketin sunduğu fırsatları herkesin aynı şekilde anlamasını ve daha mutlu bir çalışma kültürü oluşturmada eşit sorumluluk almasını sağlayacak güçlü araçlarla bu sorunu çözebilirsiniz.

Ne amaçlıyoruz?

Bireysel

– Kurum kültürü ve değerlerinin günlük iş uygulamalarına etkilerini örneklerle göstermek,

– Daha mutlu bir işyeri kültürü yaratmadaki rollerini açıklamak,

– Şirketin sunduğu ayrıcalıkları deneyimleyerek çalışanlara hissettirmek.

Takım

– Ekibin kurum kültürünü destekleyen ve çelişen davranış kodlarını belirlemek,

– Daha mutlu bir iş yeri için neler yapılması gerektiğini tanımlayan bir yol haritası oluşturmak.

Ne elde edeceğiz?

Bireysel

– Çalışanlar iş yaşantılarındaki en keyifli atölye deneyimlerini yaşarlar,

– Kendilerinin ve takım arkadaşlarının güçlü yönlerini keşfederler, 

Daha mutlu bir çalışma ortamı için bireysel sorumluluk alırlar.

Takım

– Takım içinde iletişimsizlikten kaynaklanan problemler çözüme kavuşur,

– Takım üyeleri arasındaki etkileşim ve takım ruhu güçlenir,

– Takımın iyiden mükemmele yolculuğundaki kilometre taşları belirlenir.

300+

atölye

Son 3 yılda farklı organizasyonlarda 300’ün üzerinde Cultureland atölyesi gerçekleştirdik.

97%

memnuniyet

Katılımcıların %97’si çalışmayı son derece faydalı buldu ve tekrarlanmasını istedi.

32%

düşük işten ayrılma

Cultureland Workshop’a katılan birimlerin işten ayrılma oranları %32 düşüş gözlendi.

Süreç nasıl çalışıyor

1. Özelleştirme (Atölyeden Önce)

Atölye içeriğini;
– Şirketinizin DEĞERLERİ,
– Değerlerinizi destekleyen YETKİNLİKLER,
– Her bir yetkinliğin altındaki DAVRANIŞ KODLARI’nı esas alarak özelleştiriyor,
Şirketiniz için özgün bir CULTURELAND yaratıyoruz.

2. Ön Hazırlık (Atölyeden Önce)

Atölye çalışması öncesinde takım liderleriyle;
1. Atölye amacının ve çıktılarının açıklandığı,
2. İşleyişin örnekler üzerinden ayrıntılı olarak anlatıldığı,
3. Atölye öncesinde yapılacak hazırlıkların aktarıldığı,
4. Kısa provaların yapıldığı, ortalama 1 saat süren online bir toplantı gerçekleştireceğiz.

3. Güçlü Yönler

Atölye çalışmasının birinci bölümünde şirketin değerleri, davranış kodları ve yetkinlikleri gözden geçirilir. Ardından her bir çalışanın işletme değerlerini hangi yönleriyle temsil ettiği, hangi yetkinliklere sahip olduğu ifade edilir. Ayrıca daha güçlü bir temsil için neler yapılabileceği tartışılır.

4. Takımın Hikayesi

Çalışmanın ikinci bölümünde takımın kurumsal değerleri nasıl yaşadığı ve yaşattığı tanımlanır.
Ayrıca kurumsal değerlerin günlük iş pratiklerine nasıl aktarılacağına ilişkin stratejiler MyIdea® Uygulaması ile toplanarak oylanır. En fazla oy alan stratejiler için yol haritası oluşturulur.

5. Gelişim

Atölye çalışmasının son bölümünde;
1. Tüm çalışanlar takıma olan katkılarını arttırmak için bireysel olarak yapacaklarını,
2. Yöneticilerinden ve takım arkadaşlarından beklentilerini WorkshopPro® üzerinden anonim olarak ifade ederler.
Beklentiler önceliklendirilir ve gelişim nasıl ölçüleceği tanımlanır.

6. Davranış Kodları (Atölye Sonrası)

Atölye çalışmasının sonrasında;
1. Takım lideri için ayrıntılı bir sonuç raporu hazırlanır.
2. Katılımcıların ayırt edici yetkinlikleri blok-zincir üzerinden sertifikalandırılır.
3. Ayrıca her bir katılımcıya öne çıkan yetkinlikleri ve bu yetkinlikleri destekleyen davranış kodlarını içeren kişiye özel bir rapor gönderilir.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek
çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy