Skip links

İç Müşteri
Şirketinizin
iletişim haritasını
oluşturun!

Araştırmalar işyerinde yöneticiler ve birimleri arasındaki sorunların yaklaşık %60’ının iletişim engellerinden kaynaklandığını gösteriyor. Birimler arasındaki iş ve iletişim memnuniyetini temel alan İş Müşteri Analizi daha iyi bir iletişim için yapılması gerekenleri tanımlayan somut yol haritaları sunar.

Bilimsel araştırmalara dayanan güçlü bir çerçeve.
Kişiye özel rapor ve
eylem planları.
Bilgi Alın
İÇ MÜŞTERİ ANALİZİ

Yüksek eşgüdüm için
iç müşterilerinize
kulak verin!

İç Müşteri Analizi, birimlerin iş performansları ve iletişim tarzlarıyla iç müşterisi durumundaki diğer birimlerin beklentilerini ne düzeyde karşıladığını ölçer. Karşılıklı memnuniyetsizlik ve çatışma yaşanan alanlarını ve bunların olası nedenlerine tanımlar.

GENEL MEMNUNİYET

İŞ MEMNUNİYETİ

İLETİŞİM MEMNUNİYETİ

FAYDALAR

YÜKSEK ETKİLEŞİM

Basit konular büyük sorunlara yol açmasın!

İŞBİRLİĞİ

Olağan takımlardan, olağanüstü sonuçlar alın!

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yüksek performans kültürünüzün bir parçası haline gelsin!

NİÇİN İÇ MÜŞTERİ?

BİLİMSEL YAKLAŞIM

İç Müşteri Analizi örgüt ve yönetim psikolojisindeki son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ

Great Place to Work’ün de dahil olduğu güçlü işbirliklerinin sonucudur.

SONUÇ ODAKLI

Davranış ve eylemlere odaklanır ve kısa vadede sonuç verir.

SİSTEMATİK

Anket ve atölye çalışmaları ile sistematik olarak derelenen verilere dayanır.

KİŞİSEL

Yöneticilere daha iyi bir iletişim için kişiselleştirilmiş yol haritaları sunar.

KURUMSAL

Şirketinizdeki iletişim engellerini kaldırmaya yönelik eylem planları oluşturur.

SÜREÇ NASIL ÇALIŞIYOR?

İş ve iletişim memnuniyetini ölçüyoruz.

Dört güçlü sorudan oluşan anketimiz ile birimler arasındaki iş ve iletişim memnuniyetini ölçüyoruz.

İç iletişim haritanızı oluşturuyoruz.

Birimler arasındaki iletişim ve işbirliği alanlarının gösterildiği şirketinizin iç iletişim haritanızı oluşturuyoruz.

İç iletişim eylem planlarını geliştiriyoruz.

İletişim koçluğu ve atölye çalışmalarını kullanarak iyi iletişim için yönetici ve birim bazında eylem planları geliştiriyoruz.

Happy Place to Work - İç Müşteri
Happy Place to Work - İç Müşteri

İç Müşteri

Basit iletişim engelleri, büyük sorunlara yol açıyorsa, önce bu engelleri kaldırmak için…

BİLGİ ALIN

Gelin iş yerinizi birlikte

dönüştürelim

BİZE ULAŞIN