iletişim engellerini kaldırmaya yönelik eylem planları

İç Müşteri

Şirketinizin iletişim haritasını oluşturun! Bilimsel araştırmalara dayanan güçlü bir çerçeve. Kişiye özel rapor ve eylem planları.

Yüksek Güven Kültürü İçin Sağlıklı İşbirliği Somut Adımlar

Araştırmalar işyerinde yöneticiler ve birimleri arasındaki sorunların yaklaşık %60’ının iletişim engellerinden kaynaklandığını gösteriyor. Birimler arasındaki iş ve iletişim memnuniyetini temel alan İş Müşteri Analizi daha iyi bir iletişim için yapılması gerekenleri tanımlayan somut yol haritaları sunar.

NİÇİN İÇ MÜŞTERİ?

Bilimsel araştırmalara dayanan güçlü bir çerçeve.

Bilimsel Yaklaşım

İç Müşteri Analizi örgüt ve yönetim psikolojisindeki son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır.

Güçlü İş Birlikleri

Great Place to Work’ün de dahil olduğu güçlü işbirliklerinin sonucudur.

Sonuç Odaklı

Davranış ve eylemlere odaklanır ve kısa vadede sonuç verir.

Sistematik

Anket ve atölye çalışmaları ile sistematik olarak derelenen verilere dayanır.

Kişisel

Yöneticilere daha iyi bir iletişim için kişiselleştirilmiş yol haritaları sunar.

Kurumsal

Şirketinizdeki iletişim engellerini kaldırmaya yönelik eylem planları oluşturur.

Süreç Nasıl Çalışıyor?

1. İş ve iletişim memnuniyetini ölçüyoruz.

Dört güçlü sorudan oluşan anketimiz ile birimler arasındaki iş ve iletişim memnuniyetini ölçüyoruz.

2. İç iletişim haritanızı oluşturuyoruz.

Birimler arasındaki iletişim ve işbirliği alanlarının gösterildiği şirketinizin iç iletişim haritanızı oluşturuyoruz.

3. İç iletişim eylem planlarını geliştiriyoruz.

İletişim koçluğu ve atölye çalışmalarını kullanarak iyi iletişim için yönetici ve birim bazında eylem planları geliştiriyoruz.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek
çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy