Skip links

İşveren Markası
Güçlü bağlantılar
yaratan bir marka
inşa edin.

Güçlü işveren markalarının içten dışa inşa edildiğine inanıyoruz. Deneyimli danışmanlardan oluşan ekibimiz, öncelikle şirketinizin işveren markasına temel oluşturacak çalışan deneyimini tanımlar ve gelişim için bir yol haritası oluşturur.

Araştırma, analiz, içgörüler, yenilik ve farklılık arayışı.
Kritik unsurların tutarlı yönetimi, sistematik ölçüm ve analiz.
Kitabımızı İndirin
İŞVEREN MARKASI DANIŞMANLIĞI

Çekici değil seçici bir işveren markası için…

Bütüncül danışmanlık yaklaşımımız ile kurum kültürünüzü güçlendirecek ve üstün iş sonuçları almanızı sağlayacak, öz ve ayırt edici bir işveren markası geliştirmenize yardımcı oluyoruz. Çalışan deneyimini birlikte tasarlayarak marka vaadi ile gerçek arasındaki farkı en aza indiriyoruz.

AYIRT EDİCİ

HIZLI

SİSTEMATİK

FAYDALAR

DOĞRU MESAJ

Başvuruların sayısını değil niteliğini arttırın.

SAHİPLENME

Çalışanlarınızı marka elçileri haline getirin.

UZUN DÖNEMLİ ETKİ

Yüksek performansı kültürünüze entegre edin.

NEREDE FARK YARATIYORUZ?

BİLİMSEL YAKLAŞIM

Danışmanlık süreci yönetim bilimindeki son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ

Kavramı yaratıcısı Simon Barrow’un da dahil olduğu güçlü işbirliklerinin sonucudur.

DERİN BİLGİ

Ulusal ve uluslararası şirketlere ait tecrübe ve en iyi uygulamaları içerir.

SİSTEMATİK

Anket ve atölye çalışmaları ile sistematik olarak derelenen verilere dayanır.

AKTİF KATILIM

Yönetici ve çalışanların aktif katılımları ile süreci sahiplenmelerini sağlar.

HIZLI VE SOMUT SONUÇLAR

İşveren markası oluşumunu yıllara yaymak yerine sekiz ay gibi bir sürede tamamlar.

SÜREÇ NASIL ÇALIŞIYOR?

İşveren Markası ve Çalışan Deneyiminin Analizi

Danışmanlık sürecimiz, kuruluşunuzun gerçek karakterini anlamakla başlar. Bunun için öncelikle işveren markanız ve çalışan deneyiminin kapsamlı bir analizini yaparak, çabalarımızı odaklayacağımız temas noktalarını belirliyoruz.

Marka Kimliği ve Çalışan Değer Önerisinin Tanımlanması

Birinci basamak kurumunuzun ne olduğu, ikinci basamak ne olmak, neleri sunmak istediği ile ilgilidir. Bu aşamada işveren olarak “Neyi temsil ediyoruz?”, “Nasıl algılamak istiyoruz?”, “Çalışanlara duygusal ve fonksiyonel ne tür yararlar sunacağız?” sorularının cevaplarını netleştiriyoruz.

Uygulama ve Destek

Çabalarınızı doğru yetenek gruplarına, iş hedefinize ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığa sahip kişilere odaklamanıza yardımcı oluyoruz.

İşveren Markası

Yüksek nitelikli çalışanları çekmenin ve elde tutmanın anahtarı.

BİLGİ ALIN

Gelin iş yerinizi birlikte

dönüştürelim

BİZE ULAŞIN