Skip links

Happy Place to Work - Kültür ve Mutluluk

Kültür ve Mutluluk

Rekabetin kurallarının sürekli değiştiği günümüzde sadece çalışanların mutlu olduğu ve büyük bir isteklilikle çalıştığı şirketler sağlıklı büyüyebiliyorlar. Bunun için çalışan mutluluğunu temel alıyor ve işyerinizde sürdürülebilir yüksek performans kültürünün oluşmasını sağlıyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ

Özelleştirilmiş

Şirketinizin kültürünü ve iç dinamiklerini temel alan özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

İçten dışa

İşyerinde mutluluğun sağlanmasında en uçtaki çalışandan başlayan içten dışa doğru bir süreç izliyoruz.

Sonuç odaklı

Geliştirdiğimiz tüm çözümlerde şirketinizin sürdürülebilir yüksek performansı yakalamasını hedefliyoruz.

Neleri mümkün kılıyoruz?

Pozitif psikolojinin güçlü araçlarını kullanarak çalışanlarda kendilerine ilişkin güçlü bir farkındalık yaratıyor, yöneticilerine ve takım arkadaşlarına olan bakış açılarını sorguluyor, mutluluk ve mutsuzluklarında rollerini tanımlayarak değişim için inisiyatif almalarını sağlıyoruz. Ayrıca çalışma ortamında iletişim ve güveni zayıflatan uygulamaları belirliyor, iyileştirme için somut kilometre taşları içeren bir yol haritası hazırlıyoruz. Tüm paydaşların aktif katılımını içeren bu olgunlaşma süreci ile işyerinizde sürdürülebilir yüksek performans kültürünün temellerini atıyoruz.

Happy Place to Work - Kültür ve Mutluluk

Well-being Index

Mutluluk için yalnız yönetimin değil, çalışanların da sorumluluklarını tanımlıyoruz

Çalışan Mutluluğunu, iş sonuçlarını doğrudan etkileyen, “başarı”, “gurur” ve “güven” boyutları ile tanımlıyor ve bu şekilde yüksek performans kültürünün tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesini sağlıyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ
Happy Place to Work - Kültür ve Mutluluk

Çalışan Meclisi

Dilek ve şikayet yerine, çözüm üreten sistemler kuruyoruz.

İletişim süreçlerini tüm çalışanların çözüme katkı sağlayacağı şekilde tasarlıyor, binlerce önerinin saatler içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırıldığı güçlü bir altyapı kuruyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ
Happy Place to Work - Çözümlerimiz - Lider Geliştirme

Kültürel Dönüşüm

Şirketinizi ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

Güçlü bir kurum kültürü, çalışanların başarı, gurur ve güven duygularını bir arada yaşadıkları mutlu bir iş ortamı yaratır. Bu sayede rekabetin getirdiği her türlü koşulda karlılık ve büyümeye sürdürebilir, diğer bir ifadeyle sürdürülebilir yüksek performansı yakalayabilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ
Happy Place to Work - İK & İşveren Markası

İşveren Markası

Mevcut ve potansiyel çalışanlarınızın gözünde ‘en çok çalışılmak istenen firma’ algısını oluşturuyoruz.

Çalışan deneyimine dayanan, içten-dışa danışmanlık sürecimiz ile mevcut çalışanlarınızın bağlılığını yükseltirken, potansiyel çalışanlar için bir çekim merkezi haline gelmenizi sağlıyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ

Gelin iş yerinizi birlikte

dönüştürelim

BİZE ULAŞIN