Skip links

Yüksek Performans  
Kültürü Danışmanlığı
Güven ile gelen yüksek
performans!

Parça parça alınan danışmanlık hizmetleri sonuç vermediği gibi yönetime olan güveni de sarsıyor. Çünkü farklı yaklaşımlar ciddi çelişkilere yol açtığı gibi kafaları da karıştırıyor. Danışmanlar ayrıldıktan sonra sistemler arasında uyumun sağlanması ise bir diğer sorun.

Kültürel Dönüşüm konusunda uzmanlaşmış danışmanlar.
Şirketinizi Türkiye’nin En İyi İşyerleri arasına sokacak güçlü yaklaşım ve araçlar.
Bilgi Alın
YÜKSEK PERFORMANS KÜLTÜRÜ DANIŞMANLIĞI

Kültürel Dönüşümü
sürekli kılın!

Yüksek Performans Kültürü Danışmanlığı, üst yönetim, orta kademe, çalışanlar ve sistemlere yönelik özel çözümler içeren uçtan uca stratejik bir danışmanlık sürecidir. Sürecin tüm bileşenleri birbirini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 

KATILIMCI

HIZLI

SİSTEMATİK

FAYDALAR

BEN ANLAYIŞINDAN BİZ'E...

İşlevsel olmayan siloları yok edin.

AKTİF KATILIM

Süreci herkesin sahiplenilmesini sağlayın.

GÜÇLENDİRME

Yüksek performansı kültürünüze entegre edin.

NEREDE FARK YARATIYORUZ?

BİLİMSEL YAKLAŞIM

Danışmanlık süreci yönetim bilimindeki son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ

Great Place to Work’ün de dahil olduğu güçlü işbirliklerinin sonucudur.

DERİN BİLGİ

Yüzün üzerindeki şirkete ait tecrübe ve en iyi uygulamaları içerir.

SİSTEMATİK

Anket ve atölye çalışmaları ile sistematik olarak derelenen verilere dayanır.

AKTİF KATILIM

Yönetici ve çalışanların “etki alanlarına” odaklanarak ve sürece aktif katılımlarını sağlar.

HIZLI VE SOMUT SONUÇLAR

Kültürel dönüşümü yıllara yaymak yerine sekiz ay gibi bir sürede tamamlar.

SÜREÇ NASIL ÇALIŞIYOR?

Değerlendirme ve Uyumlama

Çalışanların ve şirketin beklenti ve ihtiyaçlarını bir arada değerlendiriyor, sürdürülebilir yüksek performans için gerekli planlamaları yapıyoruz.

Geliştirme

Şirketinizin kültürel ve yapısal dönüşümünü eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz.

Sürdürme

Dönüşümü kalıcı kılıyor, şirketinizin iş yapma biçimi haline getiriyoruz.

Kültürel Dönüşüm

Sürdürülebilir yüksek performans ve çalışan mutluluğunu yakalamak için…

BİLGİ ALIN

Gelin iş yerinizi birlikte

dönüştürelim

BİZE ULAŞIN