Kültürel Dönüşümü kalıcı hale getirin

Culture Trust

Yüksek performans ancak güven kültüründe mümkün! Şirketinizi Türkiye'deki Mutlu İşyerleri arasına sokacak güçlü yaklaşımlar ve araçları yakından tanıyın.

Yüksek Güven Kültürü için Güçlü Değerler ve Somut Çözümler

Parça parça danışmanlık hizmetleri sonuç vermemekte ve yönetime olan güveni de zedelemektedir. Çünkü farklı yaklaşımlar ciddi çelişkilere yol açtığı gibi insanların kafasını karıştırıyor. Diğer bir sorun ise danışmanlar ayrıldıktan sonra sistemler arasında uyumun sağlanamamasıdır. Yüksek Performans Kültürü Danışmanlığı, üst yönetim, orta seviye, çalışanlar ve sistemler için özel çözümler içeren uçtan uca stratejik bir danışmanlık sürecidir. Sürecin tüm bileşenleri birbirini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

NİÇİN CULTURE TRUST?

Kültürel Dönüşümü kalıcı hale getirin!

Bilimsel Yaklaşım

Yönetim bilimindeki en son gelişmeler temelinde tasarlanmıştır.

Güçlü İşbirlikleri

Great Place to Work dahil olmak üzere güçlü işbirliklerinin sonucudur.

Aktif Katılım

Yöneticilerin ve çalışanların “etki alanlarına” odaklanarak sürece aktif katılmalarını sağlar.

Sistematik

Anketler ve çalıştaylar aracılığıyla sistematik olarak derlenen verilere dayanmaktadır.

Derin Bilgi

Yüzden fazla şirketin deneyimini ve en iyi uygulamalarını içerir.

Hızlı ve Somut Sonuçlar

Kültürel dönüşümü yıllara yaymak yerine sekiz ayda tamamlıyoruz.

Süreç nasıl çalışıyor?

Değerlendirme ve Uyum
Çalışanların ve şirketin beklenti ve ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyor, sürdürülebilir yüksek performans için gerekli planlamaları yapıyoruz.

Gelişim

Şirketinizin kültürel ve yapısal dönüşümünü eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz.

Güç vermek

Dönüşüm kalıcı hale getiriyoruz ve şirketinizin iş yapma şeklini mükemmele taşıyoruz.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek
çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy