Skip links

Happy Place to Work - Çözümlerimiz - Lider Geliştirme
Happy Place to Work - Çözümlerimiz - Lider Geliştirme

Lider Geliştirme

Hızlı hareket etmeye ihtiyacınız var. Bunun için liderlerinizin bugün ve yarının değişen ihtiyaçlarına cevap verecek yetenekleri geliştirdiğinden emin olmalısınız. Liderlik Gelişim Çözümlerimiz lider ve lider adaylarının ilham veren rol modellere dönüşmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Özelleştirilmiş

Şirketinizin yönetim stili ve liderlik pratiklerinizi temel alan özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

İçten dışa

Lider gelişiminde bireyin günlük davranışlarını sorgulamasıyla başlayan içten dışa bir süreç izliyoruz.

Sonuç odaklı

Geliştirdiğimiz tüm çözümlerde şirketinizin sürdürülebilir yüksek performansı yakalamasını hedefliyoruz.

Neleri mümkün kılıyoruz?

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile geliştirdiğimiz özgün araçlarımız ile yöneticilerinizde kendilerine ilişkin güçlü bir farkındalık yaratıyor, mevcut liderlik yaklaşımlarını sorguluyor, şirketin karşı karşıya kaldığı güçlüklerdeki rollerini tanımlayarak çözüm için inisiyatif almalarını sağlıyoruz.  Ayrıca şirketin yönetim kültürü ve hedefleriyle çelişen lider davranışlarını belirliyor, daha etkin bir liderlik için davranış değişikliklerini öngören somut yol haritaları hazırlıyoruz. Her kademedeki yöneticilerin aktif katılımını içeren bu olgunlaşma süreci ile işyerinizde sürdürülebilir yüksek performans kültürünün temellerini atıyoruz.  

GPTW Leader

GPTW Leader kurum kültürünüzü gelişimine katkı sağlayan yönetici ve liderleri sertifikalandırarak ödüllendirir.

Great Place to Work® için geliştirdiğimiz bir liderlik modelidir. Liderler strateji geliştirme, işbirliği ve güven yaratma boyutlarında değerlendirmeye tabi tutularak iyileştirmeye açık alanlar belirlenir. Liderler onlara tahsis edilen koçlarla birlikte hazırladıkları yol haritalarını yine koçlarının desteğiyle hayata geçirirler.

DAHA FAZLA BİLGİ

Adaptif Koçluk

Adaptif Koçluk çözümü, liderlerinizin değişen şirket hedef ve stratejileriyle uyumunu sağlar. 

Şirketiniz özel liderlik modellerinin geliştirildiği danışmanlık çözümüdür. Mevcut liderlik yaklaşımlarının analizi yapılarak şirketinizin hedef ve stratejileri ile uyumlu liderlik gereklilikleri oluşturulur. Bu gerekliliklerin şirket bazında nasıl hayata geçileceğini tanımlayan eylem planları hazırlanır.

DAHA FAZLA BİLGİ
Happy Place to Work - Çözümlerimiz - Lider Geliştirme

İç Müşteri

Şirketinizin yönetici ve birim bazında iletişim haritasını oluşturuyoruz.

Güçlü ölçüm araçlarımızla birimler arasındaki iletişim düzeyi belirliyor, iletişim çatışması yaşanan alanları ve çatışma nedenlerini ayrıntılı olarak tanımlıyor, somut çözüm önerileri geliştiriyoruz. 

DAHA FAZLA BİLGİ

Beyaz Alan Liderliği

Great Place to Work® ile birlikte yürüttüğümüz programda, etkili lider davranışlarını tanımlıyoruz.

Liderlerin şirketin vizyonunu hayata geçirebilmeleri ve astlarına ilham verebilmeleri için azaltmaları, yükseltmeleri, yok etmeleri ve sıfırdan oluşturmaları gereken lider davranışlarını tanımlıyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ

Gelin iş yerinizi birlikte

dönüştürelim

BİZE ULAŞIN